Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

Wydaje się smutna. Zła. Wygląda inaczej niż wszyscy ludzie, których znam - nie potrafi przybierać wesołej miny, gdy wie, że ktoś się jej przygląda. Nie zakłada dla mnie maski, co w jakimś sensie sprawia, że mam do niej zaufanie.
— Matthew Quick - Poradnik Pozytywnego Myślenia
Reposted byniezdefiniowanashameonyoubitchcupcakeofdarkness

January 28 2015

2518 a435 400

mymodernmet:

When Dutch photographer Reinier Gerritsen turned his lens to people reading on the New York City subway system, he launched a project that proves the power of the printed word is alive and well in the midst of public transportation. Gerritsen spent three years collecting the photos for “The Last Book” project, which was exhibited at New York City’s Julie Saul Gallery and turned into a book.

January 15 2015

6662 600a 400
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa

January 14 2015

Zauważyłeś pewien schemat? To, że rzeczy wyglądają inaczej, zanim je kupisz, niż gdy już je masz? Twoje nastawienie zmienia się, kiedy je dostajesz. Zauważyłeś?
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianadelle nadelle
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vianadelle nadelle
A healthy relationship is one where two independent people just make a deal that they will help make the other person be the best version of themselves.
— (via gudda)
Reposted fromthus-spoke-alex thus-spoke-alex vianadelle nadelle
8463 6067 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianadelle nadelle
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland vianadelle nadelle

January 13 2015

6183 d733 400
9481 7929 400
Reposted frompastelina pastelina vianadelle nadelle
5167 d20f 400
Reposted fromblackdrama blackdrama vianadelle nadelle
6001 5391 400
1629 1938 400
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatosiaa tosiaa

January 11 2015

Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viatimetobegin timetobegin

rehlaxe:

Have you ever really thought about how when you look at the moon, it’s the same moon Shakespeare and Marie Antoinette and Van Gogh and Cleopatra looked at.

Reposted fromtwice twice viacheshiresmile cheshiresmile
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.

January 10 2015

0644 4aef 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadelle nadelle
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl